Huisregels


Hou rekening met het volgende: Op het terrein vinden diverse activiteiten plaats, lopen dieren rond en rijden voertuigen. Het betreden van ons evenemententerrein is dan ook op eigen risico;

Om alles ordelijk te laten verlopen zijn er enkele huisregels:

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 • Geef eventuele gevaarlijke situatie bij de organisatie en gebruik verder je gezonde verstand.
 • Deelname aan geboden activiteiten gebeurt dan ook op eigen risico.
 • Let ook op de (eigen) kinderen.
 • Tijdens de duur van het festival worden er film en foto opnames gemaakt voor de reclame- en promotiedoeleinden. Indien je het festivalterrein betreed geef je toestemming voor et gebruik hiervan.
 • Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht
 • In het geval van klachten, van welke aard dan ook, went je dan tot iemand van de organisatie of geef het door bij de infostand
 • Het maken van reclame voor andere activiteiten dan door de organisatie geautoriseerd, zijn niet toegestaan.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.
 • Agressie, intimidatie of andere hinderlijk gedrag wordt niet geaccepteerd.
 • Parkeren geschied op eigen risico. Voor het gebruik van de parkeerplaatsen wordt een vergoeding gevraagd. Op straat parkeren is alleen daar toegestaan waar het is aangegeven.
 • Fietsen kunnen in de diverse fietsenstallingen tegen een kleine vergoeding worden geplaatst. De stallingen zijn tot een half uur na sluiting van het festival bemand
 • Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals bij insectenbeten, kleine wondjes of voor ernstigere gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en onregelmatigheden.
 • Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers, verkeersregelaars, politie en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met politie of de organisatie.